• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД
Эзэн
Б.БООРЧИ
Дасгалжуулагч
Г.НАРАНБААТАР
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД - Тоглолтын хуваариуд
2015-11-28
12:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 90 - 104 СБЛ ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД Final  
2015-12-02
06:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 81 - 75 ТӨВ АЙМАГ ТӨВ УРГАЦ Final  
2015-12-07
06:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 116 - 129 БАЯНГОЛ СЕНТОЗА ИРВЭС Final  
2015-12-11
06:00 АЛЬЯНС ТЕХ ХАРЦАГА 81 - 95 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2015-12-16
06:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 98 - 107 ДАРХАН ГАРЬД Final  
2015-12-21
06:00 АЛТАН ДОРНОД МОНГОЛ АРХАНГАЙ ЛИДЕР 90 - 113 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2015-12-25
06:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 96 - 108 ДУНДГОВЬ МОН-АЛТИУС СМАРТ Final  
2016-01-04
08:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 94 - 102 СБЛ ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД Final  
2016-01-08
06:00 ТӨВ АЙМАГ ТӨВ УРГАЦ 93 - 88 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-01-16
04:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 101 - 102 БАЯНГОЛ СЕНТОЗА ИРВЭС Final  
2016-01-20
06:00 АЛЬЯНС ТЕХ ХАРЦАГА 108 - 87 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-01-25
08:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 97 - 100 ДАРХАН ГАРЬД Final  
2016-02-01
06:00 АЛТАН ДОРНОД МОНГОЛ АРХАНГАЙ ЛИДЕР 80 - 88 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-02-12
06:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 111 - 101 ДУНДГОВЬ МОН-АЛТИУС СМАРТ Final  
2016-02-22
08:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 88 - 102 СБЛ ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД Final  
2016-03-02
06:00 ТӨВ АЙМАГ ТӨВ УРГАЦ 85 - 86 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-03-05
01:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД vs БАЯНГОЛ СЕНТОЗА ИРВЭС  
2016-03-10
08:00 АЛЬЯНС ТЕХ ХАРЦАГА 104 - 95 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-03-14
08:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 124 - 103 ДАРХАН ГАРЬД Final  
2016-03-18
08:00 АЛТАН ДОРНОД МОНГОЛ АРХАНГАЙ ЛИДЕР 98 - 106 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД Final  
2016-03-23
08:00 БАЯНЗҮРХ ИХ ӨРГӨӨ АРАВТУУД 93 - 99 ДУНДГОВЬ МОН-АЛТИУС СМАРТ Final