• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Увс Нуур
Эзэн
Увс Нуур
Дасгалжуулагч
Туслах
Танилцуулга
Увс аймгийн Увс Нуур

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Увс Нуур - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-21
08:45 Дундговь 86 - 78 Увс Нуур Final  
2016-11-23
06:30 Увс Нуур 88 - 82 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2016-12-05
06:00 Увс Нуур 107 - 98 Ховд Алтайн Аргаль Final  
2016-12-14
08:00 Хөвсгөл Нэг Үе 113 - 84 Увс Нуур Final  
2016-12-23
06:30 Увс Нуур 122 - 119 Завхан Final  
2017-01-04
08:00 Баянхонгор Мазаалай 73 - 85 Увс Нуур Final  
2017-01-07
04:00 Увс Нуур 86 - 118 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид Final