• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Ховд Алтайн Аргаль
Эзэн
Б.Анхбаяр, Пүрэвдорж
Дасгалжуулагч
Г.Ундрах
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Ховд Алтайн Аргаль - Тоглолтын хуваариуд
Баянхонгор Мазаалай 121 - 122 Ховд Алтайн Аргаль Final  
2016-11-23
05:00 Ховд Алтайн Аргаль 87 - 80 Дундговь Final  
2016-12-05
06:00 Увс Нуур 107 - 98 Ховд Алтайн Аргаль Final  
2016-12-09
06:00 Ховд Алтайн Аргаль 102 - 92 Завхан Final  
2016-12-19
08:00 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид 114 - 108 Ховд Алтайн Аргаль Final  
2016-12-23
08:00 Ховд Алтайн Аргаль 113 - 88 Хөвсгөл Нэг Үе Final  
2017-01-07
02:30 Ховд Алтайн Аргаль 122 - 121 Баянхонгор Мазаалай Final