• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Баянхонгор Мазаалай
Эзэн
Дасгалжуулагч
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Баянхонгор Мазаалай - Тоглолтын хуваариуд
Баянхонгор Мазаалай 121 - 122 Ховд Алтайн Аргаль Final  
2016-11-25
05:00 Баянхонгор Мазаалай 98 - 101 Эрдэнэт Икон Final  
2016-11-28
06:30 Баянхонгор Мазаалай 81 - 79 Төв Ургац Final  
2016-12-09
08:00 Баянхонгор Мазаалай 104 - 101 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид Final  
2016-12-14
06:30 Баянхонгор Мазаалай 112 - 108 Завхан Final  
2016-12-19
06:00 Хөвсгөл Нэг Үе 104 - 94 Баянхонгор Мазаалай Final  
2017-01-04
08:00 Баянхонгор Мазаалай 73 - 85 Увс Нуур Final  
2017-01-07
02:30 Ховд Алтайн Аргаль 122 - 121 Баянхонгор Мазаалай Final