• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Өвөрхангай Хас Хэлхээ
Эзэн
Ч.Өнөрбаяр
Дасгалжуулагч
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Өвөрхангай Хас Хэлхээ - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-25
08:00 Хөвсгөл Нэг Үе 119 - 125 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-11-28
05:00 Завхан 85 - 103 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-07
06:00 Дундговь 114 - 127 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-12
08:00 Эрдэнэт Икон 132 - 123 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-21
06:00 Сүхбаатар Альянс Тех 122 - 118 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2017-01-06
05:00 Өвөрхангай Хас Хэлхээ 110 - 103 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2017-01-14
02:00 Эрдэнэт Икон 104 - 99 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2017-01-15
03:00 Өвөрхангай Хас Хэлхээ 88 - 92 Эрдэнэт Икон Final