• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Эрдэнэт Икон
Эзэн
Аюурзана
Дасгалжуулагч
Б.Баярмагнай
Туслах
Танилцуулга
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын Икон

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Эрдэнэт Икон - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-23
08:00 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид 72 - 85 Эрдэнэт Икон Final  
2016-11-25
05:00 Баянхонгор Мазаалай 98 - 101 Эрдэнэт Икон Final  
2016-12-02
08:00 Сүхбаатар Альянс Тех 84 - 88 Эрдэнэт Икон Final  
2016-12-12
08:00 Эрдэнэт Икон 132 - 123 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-16
08:00 Эрдэнэт Икон 105 - 101 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2016-12-21
08:00 Төв Ургац 111 - 140 Эрдэнэт Икон Final  
2017-01-08
01:00 Эрдэнэт Икон 119 - 115 Дундговь Final  
2017-01-14
02:00 Эрдэнэт Икон 104 - 99 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2017-01-15
03:00 Өвөрхангай Хас Хэлхээ 88 - 92 Эрдэнэт Икон Final