• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Завхан
Эзэн
Завхан
Дасгалжуулагч
Азжаргал
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Завхан - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-25
06:30 Завхан 95 - 93 Төв Ургац Final  
2016-11-28
05:00 Завхан 85 - 103 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-09
06:00 Ховд Алтайн Аргаль 102 - 92 Завхан Final  
2016-12-14
06:30 Баянхонгор Мазаалай 112 - 108 Завхан Final  
2016-12-23
06:30 Увс Нуур 122 - 119 Завхан Final  
2017-01-04
05:00 Завхан 139 - 159 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид Final  
2017-01-07
01:00 Завхан 100 - 108 Хөвсгөл Нэг Үе Final