• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Дундговь
Эзэн
Дундговь
Дасгалжуулагч
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Дундговь - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-21
08:45 Дундговь 86 - 78 Увс Нуур Final  
2016-11-23
05:00 Ховд Алтайн Аргаль 87 - 80 Дундговь Final  
2016-12-07
06:00 Дундговь 114 - 127 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2016-12-12
06:00 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт 118 - 126 Дундговь Final  
2016-12-16
06:30 Дундговь 90 - 89 Төв Ургац Final  
2017-01-06
08:00 Сүхбаатар Альянс Тех 114 - 92 Дундговь Final  
2017-01-08
01:00 Эрдэнэт Икон 119 - 115 Дундговь Final