• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Сүхбаатар Альянс Тех
Эзэн
Б.Баясгалан
Дасгалжуулагч
А.Алтан-Очир
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Сүхбаатар Альянс Тех - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-28
08:00 Сүхбаатар Альянс Тех 77 - 87 Архангай Алтан Дорнодын Дайчид Final  
2016-12-02
08:00 Сүхбаатар Альянс Тех 84 - 88 Эрдэнэт Икон Final  
2016-12-07
08:00 Төв Ургац 88 - 105 Сүхбаатар Альянс Тех Final  
2016-12-21
06:00 Сүхбаатар Альянс Тех 122 - 118 Өвөрхангай Хас Хэлхээ Final  
2017-01-06
08:00 Сүхбаатар Альянс Тех 114 - 92 Дундговь Final  
2017-01-08
02:30 Сүхбаатар Альянс Тех 124 - 109 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final