• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Төв Ургац
Эзэн
Төв
Дасгалжуулагч
Эрдэнэбаатар
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Төв Ургац - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-25
06:30 Завхан 95 - 93 Төв Ургац Final  
2016-11-28
06:30 Баянхонгор Мазаалай 81 - 79 Төв Ургац Final  
2016-12-02
06:00 Төв Ургац 103 - 102 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2016-12-07
08:00 Төв Ургац 88 - 105 Сүхбаатар Альянс Тех Final  
2016-12-16
06:30 Дундговь 90 - 89 Төв Ургац Final  
2016-12-21
08:00 Төв Ургац 111 - 140 Эрдэнэт Икон Final