• Увс Нуур
 • 86
 • Архангай Алтан Дорнодын Дайчид
 • 118
 • 01-07
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 119
 • Дундговь
 • 115
 • 01-08
 • дууссан
 • Сүхбаатар Альянс Тех
 • 124
 • Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
 • 109
 • 01-08
 • дууссан
 • Эрдэнэт Икон
 • 104
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 99
 • 01-14
 • дууссан
 • Өвөрхангай Хас Хэлхээ
 • 88
 • Эрдэнэт Икон
 • 92
 • 01-15
 • дууссан
Нэр
Хэнтий Эбэг Хасумегаватт
Эзэн
Түмэн-Аюуш, Энхбааатар
Дасгалжуулагч
Б.Дожоодорж
Туслах
Танилцуулга

Тоглогчид

Нэр Байрлал Өндөр Жин Нас
There are no players to display.
Хэнтий Эбэг Хасумегаватт - Тоглолтын хуваариуд
2016-11-23
06:30 Увс Нуур 88 - 82 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2016-12-02
06:00 Төв Ургац 103 - 102 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2016-12-12
06:00 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт 118 - 126 Дундговь Final  
2016-12-16
08:00 Эрдэнэт Икон 105 - 101 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2017-01-06
05:00 Өвөрхангай Хас Хэлхээ 110 - 103 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final  
2017-01-08
02:30 Сүхбаатар Альянс Тех 124 - 109 Хэнтий Эбэг Хасумегаватт Final